หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
กีฬาประถมเขตคุณภาพ 10 (สนามชัย 1) ณ โรงเรียนบางพะเนียง
การแข่งขันกีฬาอนุบาล ณ โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง
นักเรียนโรงเรียนบางพะเนียงได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดี เลี้ยงอาหารกลางวัน ได้อิ่มบุญกันถ้วนหน้า ขอบคุณนะคะ
เติมฝันปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ 2