.

โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) จัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 
  หน้าหลัก    ประวัติสถานศึกษา 
ประวัติสถานศึกษา
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของชาวบ้านตำบลหัวสำโรง 


เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่     เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๔๖๕   โดยอาศัยศาลาการเปรียญ
วัดหัวสำโรง เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนต่อมาจำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นสถานที่จึงคับแคบ
ในปี  พ.ศ. ๒๔๘๑  พระครูจุ๊ย  ศรีมารัตน์ และกำนันกระจ่าง  นพเกตุ   พร้อมด้วยชาวบ้านตำบล
หัวสำโรงร่วมกันบริจาคทรัพย์สมทบกับงบประมาณของทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ 
ป.๑  ใต้ถุนสูง ๑ หลัง ให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)

                พ.ศ.  ๒๕๐๔  คณะครู คณะกรรมการการศึกษา และชาวบ้านตำบลหัวสำโรงได้พร้อมใจกันบริจาคทรัพย์   เป็นจำนวนเงิน ๑๖๕,๗๐๐ บาท เป็นทุนสร้างอาคารเรียนขึ้น  โดยมอบให้
นายฮอง  สัมฤทธิ์ เป็นหัวหน้าดำเนินการสร้างตามแบบ ๐๐๘ ดัดแปลงเป็นอาคารเรียน ๒ ชั้น ๓ มุข ๑๒ ห้องเรียน  ได้รับงบประมาณสมทบ ๑๓๐,๐๐๐  บาท สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ ชื่ออาคารประชารัฐอนุสรณ์    ขณะที่กำลังดำเนินการสร้างทางราชการได้เปิดการศึกษา ภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗  เป็นแห่งแรกของอำเภอบางคล้า

 

                ปัจจุบันโรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) ตั้งอยู่เลขที่  ๒๘  หมู่    ตำบลหัวสำโรง                  อำเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
มีพื้นที่ ๑๒ ไร่    ๒ งาน มีอาคารเรียน ๔ หลัง อาคารประกอบ ๒ หลัง มีห้องเรียนพิเศษ ๙ ห้อง มีแหล่งเรียนเรียนรู้พืชสมุนไพร,ไม้ประดับ  และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

                สภาพชุมชน  เป็นชุมชนชนบทขนาดใหญ่ประชากรมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย  เช่น  รับราชการ  ตั้งสถานประกอบการ  ค้าขาย  การเกษตร  รับจ้างเป็นพนักงานในบริษัทต่างๆ  ทั่วไปในนิคมอุตสาหกรรม

 

 
 
นายพิทักษ์ เมฆอรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 6 เมษายน 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.175.121.230
คุณเข้าชมลำดับที่ 80,220
 
 
 

 
: โรงเรียนวัดหัวสำโรง
28 ม.2 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
Tel : 038853616  Fax : 038853616
Email : huasamrongschool@gmail.com