หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2561
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โครงการปรับพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้น ป.1- ป.4 ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 พฤษภาคม 2561
คณะครูโรงเรียนวัดดงยาง เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดหนองแหน
กิจกรรมหน้าเสาธงเปิดเทอมวันแรก 16 พฤษภาคม 2561