หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
คณะครูโรงเรียนวัดดงยาง เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดหนองแหน
ครูอ.1 - ป.3 ร่วมกันทำสื่อการสอน