.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส

 

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    พันธกิจ 
พันธกิจ
 

1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม

2. จัดการศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้

3. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนดำรงชีวิตแบบวิถีไทยตามแนวทางวิถีพุทธยึดหลัก

     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและเจตคติที่ดีในการจัดการศึกษาทั้งการ

      ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างมืออาชีพ

                       6. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 
 
นางสาวปาณภัช ยันตะพลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 3 ธันวาคม 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.70.167
คุณเข้าชมลำดับที่ 73,484
 
 
 
: วัดแสนภุมราวาส(เฉลิมชัยราษฎ์อนุสรณ์)
113 หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 0819037511 , 0860889699
Email : wadsanpum@hotmail.co.th